OM OSS

OM TJEJJOUREN BEATA

Tjejjouren Beata är en del av organisationen Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata. Kvinnojouren Ellinor bildades 1982. Efter ett tag såg man behov av att ha en tjejjour som vände sig till yngre tjejer och troligen blev man även inspirerad av tjejjouren i Stockholm som startade 1996. Tjejjouren Beata bildades 1999 och har sedan dess arbetat mycket med utåtriktat arbete i skolor och med att möta unga tjejer i stödsamtal via chatt och telefon. 

Vi har kunskap och lång erfarenhet av att jobba med frågor som övergrepp på nätet, prostitution, sexuella övergrepp, våld och normer. Tjejjouren Beata erbjuder stöd till dig som behöver någon att prata med. Vi lyssnar, stöttar och tror på personen som hör av sig till oss och utövar hjälp till självhjälp. Det går bra att höra av sig till oss om stora och små saker. Vi vänder oss till tjejer och unga kvinnor (cis eller trans). Samtalet kan handla om allt från ensamhet till relationer, kroppen och övergrepp. Du är anonym när du hör av dig och vi har tystnadslöfte. Det innebär att vi inte berättar om det som sägs i samtal hos oss för någon utanför jouren.

Du kan också höra av dig till oss om du behöver stöttning eller hjälp i kontakter med polis eller andra myndigheter. Om det känns jobbigt att gå till en myndighet eller till t.ex. Ungdomsmottagningen så kan vi följa med på sådana besök. 

Till oss kan man höra av sig på chatt tisdagar och torsdag klockan 19-21, på telefon måndagar och torsdagar 10-12 och tisdagar 19-21. Man kan även höra av sig via mejl och ha en långvarig kontakt på mejlen. Det går också bra att höra av sig för att boka in en telefontid som är utanför de ordinarie telefontiderna. Det gör man smidigast om man mejlar till tjejjourenbeata@roks.se eller om man ringer när telefonen är öppen på måndagar och torsdagar.

Ryggsäck (1)

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.  När kvinnojouren Ellinor startades 1982 så bedrevs all verksamhet ideellt. Idag har jouren sex anställda varav tre jourkuratorer, en tjejjourssamordnare, en boendestödjare och en verksamhetssamordnare. Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata har 2019 cirka 80 medlemmar och en styrelse som består av tio personer. 

Hos Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata arbetar även många kvinnor och tjejer ideellt på sin fritid. Jourkvinnorna har en djup kunskap om våld mot kvinnor, är i olika åldrar och kommer från skiftande yrkes- och livsbakgrunder. Vi som är anställda eller ideellt arbetande på jouren är enbart här för att hjälpa våra medsystrar. Jourkvinnorna, anställda och ideella, har tystnadsplikt. 

All verksamhet på kvinnojouren utgår från en feministisk grundtanke. Det innebär inte att du måste vara feminist för att ta kontakt med oss, utan det innebär att vi använder oss av feministisk ideologi när vi vill förklara mäns våld mot kvinnor.

På jouren arbetar bara kvinnor. Kvinnojouren är en tillflyktsort för kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i en nära relation. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Vi erbjuder även stöd till barn som upplevt våld i hemmet.

Kvinnojouren kan du ringa på 013- 13 43 84. Det går också bra att mejla kvinnojouren på kvinnojouren.linkoping@roks.se. Gå in på kvinnojourens hemsida för att läsa mer.

OM ROKS

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är medlemmar i Roks, riksorganisationen för kvinno-och tjejjourer i Sverige. Roks vision är “Tillsammans i systerskap för en värld fri från mäns våld och förtryck”.

TACK!

Tjejjouren Beata samarbetar med många lokala organisationer i Linköping. Eftersom organisationen drivs av ideella krafter är våra samarbeten och de bidrag vi får från privat personer och företag jätteviktiga för oss. Vi vill därför rikta ett stort tack till de organisationer, privat personer, företag och andra som vi samarbetar med och som ger oss bidrag. Först och främst vill vi rikta ett stort tack till Drop the Act som har gjort Tjejjourens hemsida! Tack även till Odd Fellow för er generösa gåva. Tack till Tappra barn för ert samarbete och era gåvor. Tack till RP för de gåvor vi fått att inreda vårt kontor med. Tack till Linköping kommun för ert samarbete. Tack Novahuset för ert samarbete kring våra gemensamma frågor. Stort tack till alla privat personer som skänker pengar till oss. 

Det är tack vare er generositet som vi kan fortsätta det arbete vi gör. Återigen, tack!