Nästa grundutbildningen kommer att anordnas under vårterminen 2020. Kontakta oss via mail för att anmäla ditt intresse!

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är en kvinnoseparatistisk ideell förening. Du som identifierar dig som kvinna kan anmäla ditt intresse för att bli aktiv medlem i föreningen. Som ideell jourkvinna eller jourtjej har du möjlighet att göra något aktivt för att motverka mäns våld mot kvinnor och arbeta för ett jämställt samhälle. Du kan engagera dig i stödarbete för de kvinnor och barn som bor i jourens hemliga boende eller för tjejer och kvinnor som på olika sätt kontaktar kvinno- eller tjejjouren. Du kan även engagera dig i förebyggande och opinionsbildande arbete. Ta kontakt med oss via telefon eller mail för att få reda på mer om vad du kan göra som ideell jourkvinna eller jourtjej.

För att bli aktiv medlem måste du först gå Kvinnojouren Ellinor och Tjejjourens Beatas grundutbildning för blivande jourkvinnor och jourtjejer. Föreningens mål är att arrangera en grundutbildning varje termin. Vi sparar alla intresseanmälningar vi får under året och skickar ut en förfrågan till intresserade i god tid inför utbildningsstart. När du blir aktiv medlem i jouren ska du ha möjlighet att vara engagerad i minst ett år och kunna lägga minst fyra timmar i månaden på ideellt arbete.

Medlemsavgiften är 200 kr per år. Om du inte har möjlighet att engagera dig ideellt men trots det vill stödja jourens arbete har du möjlighet att bli passiv medlem. Du kan då sätta in medlemsavgiften på postgiro 555 175-9 eller swisha till 1232870137. Skriv ”passiv medlem” samt ditt namn och adress. Du stödjer vår förening och får ta del av kvinnojourens verksamhetsberättelse där du kan läsa om allt som vi arbetat med under året.